Această pagină de internet folosește cookie-uri

Această pagină de internet folosește cookie-uri pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor noștri. Prin continuarea navigării pe această pagină de internet, declarați că sunteți de acord cu politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

Skip to main content

Declarație privind protecția datelor

1) Informații despre colectarea datelor cu caracter personal și datele de contact ale operatorului

1.1 Ne bucurăm că vizitați site-ul nostru internet și vă mulțumim pentru interesul acordat. În continuare, vă informăm despre modul în care gestionăm datele dvs. cu caracter personal la utilizarea site-ului nostru internet. Datele cu caracter personal reprezintă toate datele prin care puteți fi identificat personal.

1.2 În sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), operatorul responsabil de protecția datelor pe acest site internet este compania TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, Germania, tel.: +49 (0) 2921 / 38038 0, fax: +49 (0)2921 / 38038 90, e-mail: targa@targa-online.com. Operatorul care se ocupă de prelucrarea datelor cu caracter personal este acea persoană fizică sau juridică ce decide cu privire la scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal, singură sau împreună cu alte entități.

1.3 Operatorul a desemnat pentru acest site internet un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat după cum urmează: „TARGA GmbH, Dietmar Finke, Coesterweg 45, 59494 Soest, +49 2921 380 38 555, datenschutz@targa.de”

1.4 Din motive de siguranță și pentru protecția transmiterii datelor cu caracter personal și a altor conținuturi confidențiale (de ex. comenzi sau solicitări către operator), acest site internet utilizează o criptare SSL, respectiv TLS. Conexiunea criptată poate fi recunoscută după succesiunea de semne „https://” și simbolul lacătului din câmpul de browser.

2) Înregistrarea datelor la vizitarea site-ului nostru internet

În cazul simplei utilizări spre informare a site-ului nostru internet, cu alte cuvinte atunci când nu vă înregistrați și nu ne transmiteți alte informații, colectăm doar acele date pe care browserul dvs. le transmite serverului nostru (așa-numite „fișiere jurnal de server”). Atunci când apelați site-ul nostru internet, colectăm următoarele date, care ne sunt necesare din punct de vedere tehnic pentru a vă afișa site-ul internet:

 • site-ul nostru vizitat
 • data și ora la momentul accesului
 • cantitatea datelor transmise în byți
 • sursa/referința de la care ați ajuns pe pagină
 • browserul utilizat
 • sistemul de operare utilizat
 • adresa IP utilizată (eventual: în formă anonimizată)

Prelucrarea se efectuează conform art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD în temeiul interesului nostru legitim privind stabilitatea și funcționalitatea site-ului nostru internet. Nu are loc o transmitere mai departe sau o altă utilizare a datelor. Ne rezervăm însă dreptul de a verifica ulterior fișierele jurnal de server, în cazul în care elemente concrete ar indica o utilizare ilegală.

3) Cookie-uri

Pentru a realiza site-ul nostru internet cât mai atractiv și pentru a înlesni utilizarea anumitor funcții, folosim așa-numitele cookie-uri pe diferite pagini. Acestea sunt mici fișiere text, care sunt stocate pe terminalul dvs. Unele dintre cookie-urile folosite de noi sunt șterse după încheierea sesiunii browserului, deci după închiderea browserului dvs. (așa-numitele cookie-uri de sesiune). Alte cookie-uri rămân în terminalul dvs. și ne ajută pe noi sau societățile noastre partenere (cookie-uri de la furnizori terți) să vă recunoaștem browserul în cazul unei vizite ulterioare (cookie-uri persistente). În cazul în care sunt inserate cookie-uri, acestea colectează și prelucrează în mod individual anumite informații despre utilizator, precum date despre browser și de localizare, precum și valorile adreselor IP. Cookie-urile persistente sunt șterse automat după o anumită durată stabilită, care poate fi diferită în funcție de cookie-ul respectiv.

În măsura în care, prin cookie-urile individuale implementate de noi sunt prelucrate și date cu caracter personal, prelucrarea are loc conform art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD în vederea păstrării intereselor noastre legitime cu privire la maxima funcționalitate a site-ului internet, precum și a unei configurări eficiente și prietenoase pentru clienți a vizitelor site-ului.

În anumite circumstanțe, colaborăm cu parteneri publicitari, care ne ajută să configurăm într-un mod mai interesant pentru dvs. oferta noastră de pe internet. În acest scop, pentru acest caz, la vizita dvs. pe site-ul nostru internet, sunt salvate pe harddiskul dvs. și cookie-uri ale unor societăți partenere (cookie-uri ale unor furnizori terți). Atunci când colaborăm cu partenerii publicitari mai sus menționați, în următoarele paragrafe sunteți informați individual și separat despre utilizarea acestor cookie-uri și despre volumul informațiilor colectate.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că puteți să vă setați browserul astfel încât să fiți informat cu privire la plasarea de cookie-uri și să decideți acceptarea fiecărui cookie sau să interziceți acceptarea acestora în anumite cazuri sau per total. Fiecare browser se diferențiază după modul în care administrează setările pentru cookie-uri. Acesta este descris în meniul de ajutor al fiecărui browser, explicându-vă cum puteți modifica setările pentru cookie-uri. Le puteți găsi pentru browserul respectiv la următoarele link-uri:

Internet Explorer: support.microsoft.com/ro-ro/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: support.mozilla.org/ro/kb/activarea-si-dezactivarea-cookie-urilor
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
Safari: support.apple.com/kb/PH21411
Opera: help.opera.com/Windows/10.20/en/cookies.html

Vă rugăm să țineți cont de faptul că, în cazul neacceptării cookie-urilor, funcționalitatea site-ului nostru internet poate fi limitată.

4) Contactare

În cadrul inițierii contactului cu noi (de ex. printr-un formular de contact sau prin e-mail), sunt colectate date cu caracter personal. Datele care sunt colectate în cazul unui formular de contact reies din respectivul formular. Aceste date sunt salvate și utilizate exclusiv în scopul de a răspunde solicitării dvs., respectiv pentru contactare și pentru gestionarea tehnică aferentă. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este interesul nostru legitim de a răspunde solicitării dvs. conform art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. În cazul în care contactarea are drept finalitate încheierea unui contract, atunci temeiul juridic suplimentar pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD. După finalizarea prelucrării solicitării dvs., datele dvs. sunt șterse; aceasta se întâmplă atunci când reiese din circumstanțele respective faptul că situația în cauză este clarificată definitiv și nu mai există obligații legale de păstrare.

5) Drepturile persoanei vizate

5.1 Legislația cu privire la protecția datelor în vigoare vă acordă drepturi cuprinzătoare față de operator în ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (drepturi de acces și de intervenție), despre care vă vom informa în continuare:

 • Dreptul de acces conform art. 15 din RGPD: aveți înainte de toate dreptul de a afla informații despre datele cu caracter personal prelucrate de noi, despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal respectiv criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere, dreptul la trasabilitatea datelor dvs., în cazul în care acestea nu sunt colectate de noi de la dvs., dreptul la existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri și eventual informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată, precum și dreptul dvs. a fi informat asupra garanțiilor conform art. 46 din RGPD care există la transmiterea mai departe a datelor dvs. în țări terțe;
 • Dreptul la rectificare conform art. 16 din RGPD: aveți dreptul la rectificarea imediată a datelor dvs. inexacte și/sau la completarea datelor incomplete salvate la noi;
 • Dreptul la ștergere conform art. 17 din RGPD: aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când există condițiile prevăzute de art. 17 alin. 1 din RGPD. Acest drept nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare, pentru respectarea unei obligații legale, din motive de interes public sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării conform art. 18 din RGPD: aveți dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: cât timp operatorul verifică exactitatea datelor contestate de dvs., atunci când vă opuneți ștergerii datelor dvs. cu caracter personal pe motiv de prelucrare nepermisă a datelor, solicitând în schimb restricționarea prelucrării lor, atunci când aveți nevoie de datele dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, după ce noi nu mai avem nevoie de aceste date după atingerea scopului sau dacă v-ați opus prelucrării datelor din cauza situației proprii deosebite, cât timp nu este încă stabilit dacă motivele noastre îndreptățite prevalează;
 • Dreptul de notificare conform art. 19 din RGPD: dacă ați invocat față de operator dreptul dvs. la rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor, acesta are obligația de a comunica această rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor tuturor destinatarilor cărora le-au fost dezvăluite datele cu caracter personal care vă vizează, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau efortul este disproporționat. Dvs. vă revine dreptul de a fi informat despre acești destinatari.
 • Dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 din RGPD: aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat sau de a solicita transmiterea acestor date altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la retragerea consimțământului dat conform art. 7 alin. 3 din RGPD: aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor, cu efect pentru viitor. În cazul revocării, vom șterge imediat datele vizate, în măsura în care o viitoare prelucrare nu poate fi bazată pe un temei juridic cu scopul prelucrării fără consimțământ. Prin retragerea consimțământului, nu se aduce atingere legalității prelucrării ce a avut loc pe baza consimțământului până la momentul revocării;
 • Dreptul de a depune o plângere conform art. 77 din RGPD: în cazul în care sunteți de părere că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă RGPD - fără a aduce atingere unei alte căi de atac administrative sau judiciare - aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința, în care se află locul dvs. de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare.

5.2 DREPTUL LA OPOZIȚIE

ATUNCI CÂND, ÎN CADRUL UNEI ECHILIBRĂRI A INTERESELOR, VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN BAZA INTERESULUI NOSTRU LEGITIM PREPONDERENT, AVEȚI DREPTUL ÎN ORICE MOMENT, DIN MOTIVE CARE REZULTĂ DIN SITUAȚIA DVS. PARTICULARĂ, SĂ VĂ OPUNEȚI ACESTEI PRELUCRĂRI, CU EFECT PE VIITOR.
DACĂ FACEȚI UZ DE ACEST DREPT LA OPOZIȚIE, ÎNCETĂM PRELUCRAREA DATELOR VIZATE. NE REZERVĂM ÎNSĂ DREPTUL LA O PRELUCRARE ÎN CONTINUARE, DACĂ PUTEM DEMONSTRA MOTIVE IMPERATIVE DEMNE DE PROTECȚIE PENTRU PRELUCRARE, CARE PREVALEAZĂ ÎN FAȚA INTERESELOR, DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR DVS. FUNDAMENTALE, SAU DACĂ PRELUCRAREA SERVEȘTE LA CONSTATAREA, EXERCITAREA SAU APĂRAREA UNOR DREPTURI ÎN INSTANȚĂ.

ATUNCI CÂND PRELUCRAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ARE DREPT SCOP MARKETINGUL DIRECT, AVEȚI DREPTUL DE A VĂ OPUNE ÎN ORICE MOMENT PRELUCRĂRII ÎN ACEST SCOP A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE LEGATĂ DE MARKETINGUL DIRECT RESPECTIV. VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTUL LA OPOZIȚIE DUPĂ CUM A FOST MENȚIONAT MAI SUS.

DACĂ FACEȚI UZ DE ACEST DREPT LA OPOZIȚIE, ÎNCETĂM PRELUCRAREA DATELOR VIZATE ÎN SCOPURI DE MARKETING DIRECT.

6) Durata stocării datelor cu caracter personal

Durata stocării datelor cu caracter personal se măsoară pe baza perioadei de păstrare legale respective (de ex. perioadele de păstrare stipulate de legislația comercială și fiscală). După încheierea acestor perioade, datele respective sunt șterse în mod sistematic, în măsura în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea contractului sau inițierea unor contracte și/sau din partea noastră nu mai există un interes legitim în ceea ce privește stocarea în continuare.