Dette website bruger cookies

Dette website bruger cookies til at forbedre vores gæsters oplevelse. Ved fortsat at navigere på dette website skal du erklære dig indforstået med anvendelsen af cookies.

Skip to main content

Databeskyttelseserklæring

1) Information om den dataansvarliges indsamling af personlige oplysninger og kontaktoplysninger

1.1 Tak, fordi du besøger vores website og for din interesse for vores virksomhed. I det følgende informerer vi dig om behandlingen af dine personlige oplysninger ved brug af vores website. Personlige oplysninger er her alle oplysninger, som kan bruges til at identificere dig.

1.2 Ansvarlig for databehandlingen på dette website i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse er TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, Tyskland, tlf.: +49 (0) 2921 / 38038 0, fax: +49 (0)2921 / 38038 90, e-mail: targa@targa-online.com. Den ansvarlige for behandlingen af personlige oplysninger er den naturlige eller juridiske person, som alene eller sammen med andre tager beslutninger om målene med og midlerne til behandlingen af personlige oplysninger.

1.3 Den ansvarlige har udpeget en databeskyttelsesmedarbejder til dette website, som kan kontaktes på følgende måde: "TARGA GmbH, Dietmar Finke, Coesterweg 45, 59494 Soest, +49 (0) 2921 380 38 555, datenschutz@targa.de"

1.4 Dette website bruger en SSL- eller TLS-kryptering af sikkerhedsmæssige årsager og for at beskytte overførslen af personlige oplysninger og andet fortroligt indhold (f.eks. bestillinger eller forespørgsler til den ansvarlige). Du kan genkende en krypteret forbindelse på tegnrækkefølgen „https://“ og låsesymbolet i browserlinjen.

2) Dataregistrering ved besøg på vores website

Hvis du blot søger informationer på vores website, altså ikke registrerer dig eller sender os informationer på anden måde, indsamler vi kun de data, som din browser sender til vores server (såkaldte »server-logfiles«). Hvis du åbner vores website, indsamler vi følgende data, som vi har brug for teknisk set for at kunne vise dig websitet:

 • Vores besøgte website
 • Dato og klokkeslæt, hvor du fik adgang til websitet
 • Sendt mængde data i byte
 • Kilde/henvisning, fra hvilken du landede på sitet
 • Anvendt browser
 • Anvendt operativsystem
 • Anvendt IP-adresse (evt.: i anonymiseret form)

Behandlingen sker i henhold til art. 6 afsnit 1 lit. f i den generelle forordning om databeskyttelse på basis af vores legitime interesse i at forbedre vores websites stabilitet og funktionalitet. Dataene overdrages ikke og anvendes ikke andetsteds. Vi forbeholder os dog ret til at kontrollere server-logfilerne efterfølgende, hvis der er konkrete holdepunkter, der tyder på en ulovlig brug.

3) Cookies

Vi anvender såkaldte cookies på forskellige sider på vores website for at gøre et besøg på sitet attraktivt og gøre det muligt at bruge bestemte funktioner. Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer. Nogle af de cookies, vi anvender, slettes igen ved afslutning af en browser-session, dvs. når du lukker din browser (såkaldte session-cookies). Andre cookies forbliver lagret på din computer og giver os og vores forretningspartnere mulighed for at genkende din browser ved dit næste besøg (persistente cookies). Sættes cookies, indsamler og behandler disse brugerinformationer så som browser- og placeringsdata og IP-adresseværdier i individuelt omfang. Persistente cookies slettes automatiseret efter en fastsat periode, som afhænger af cookien.

Såfremt der skal behandles personlige oplysninger ved hjælp af enkelte cookies, der implementeres af os, udføres behandlingen i henhold til artikel 6 afsnit 1 lit. f i den generelle forordning om databeskyttelse til at varetage vores legitime interesser i, at websitet fungerer bedst muligt, samt i at kunden får et kundevenligt og effektivt besøg på sitet.

Vi samarbejder i visse tilfælde med markedsføringspartnere, som hjælper os mere at gøre vores internettilbud mere interessante for dig. til dette formål gemmes i disse tilfælde også cookies fra partnervirksomheder på din harddisk ved dit besøg på vores website (cookies fra andre leverandører). Hvis vi samarbejder med førnævnte markedsføringspartnere, informeres du individuelt og særskilt om anvendelsen af disse cookies og omfanget af de informationer, der indsamles, i de efterfølgende afsnit.

Vær opmærksom på, at du kan indstille din browser til at give besked om lagring af cookies, så du i hvert enkelt tilfælde kan beslutte, om du vil acceptere dem, eller om cookies i bestemte tilfælde eller generelt ikke skal accepteres. Hver browser adskiller sig fra andre på den måde, den administrerer cookie-indstillingerne på. Dette beskrives i hjælpemenuen til hver browser, som forklarer dig, hvordan du kan ændre cookie-indstillingerne. Du finder den for den pågældende browser på følgende links:

Internet Explorer: support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
Safari: support.apple.com/kb/ph21411
Opera: help.opera.com/Windows/10.20/da/cookies.html

Vær opmærksom på, at hvis vores cookies ikke accepteres, kan vores websites funktionalitet indskrænkes.

4) Kontakt

Hvis du tager kontakt til os (f.eks. pr. kontaktformular eller e-mail) indsamles personlige oplysninger. Det fremgår af den pågældende kontaktformular, hvilke data der indsamles i tilfælde af en kontaktformular. Disse data gemmes og anvendes udelukkende for at besvare din henvendelse eller til kontaktformål og den tekniske administration, der er forbundet hermed. Retsgrundlaget for behandlingen af dataene er vores legitime interesse i at besvare din henvendelse i henhold til art. 6 afsnit. 1 lit. f i den generelle forordning om databeskyttelse. Tager du kontakt, fordi du ønsker at indgå en aftale, er det ekstra retsgrundlag for behandlingen art. 6 afsnit. 1 lit. b i den generelle forordning om databeskyttelse. Dine oplysninger slettes, efter at behandlingen af din forespørgsel er afsluttet, det er tilfældet, hvis det kan udledes af omstændighederne, at den pågældende sag er afklaret, og såfremt der ikke er nogen lovmæssige opbevaringsforpligtelser.

5) Den berørte persons rettigheder

5.1 De gældende databeskyttelsesregler giver dig omfattende rettigheder over for den dataansvarlige, når det gælder behandlingen af dine personlige oplysninger (oplysnings- og interventionsrettigheder). I det følgende informerer vi dig om disse rettigheder:

 • Oplysningsretten i henhold til art. 15 i den generelle forordning om databeskyttelse: Du har særligt ret til at få indsigt i dine personlige oplysninger, som vi behandler, formålene med behandlingen, kategorierne af de personlige oplysninger, de modtagere eller kategorier af modtagere, som de personlige oplysninger er videregivet eller vil blive videregivet til, det påtænkte tidsrum, hvor de personlige oplysninger vil blive opbevaret eller de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum, retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af de personlige oplysninger eller begrænsning af behandlingen af de personlige oplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling, retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, information om, hvorfra de personlige oplysningerne stammer, hvis de ikke indsamles af os hos dig, forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering og som minimum meningsfulde oplysninger om logikken heri samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan registrering samt din ret til at blive orienteret om, hvilke garantier, der findes i henhold til art. 46 i den generelle forordning om databeskyttelse ved videregivelse af dine data til tredje lande;
 • Ret til berigtigelse i henhold til art. 15 i den generelle forordning om databeskyttelse: Du har ret til at få urigtige og ufuldstændige personlige oplysninger om dig selv berigtiget af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse;
 • Ret til sletning i henhold til art. 17 i den generelle forordning om databeskyttelse: Du har ret til at få slettet dine personlige oplysninger, hvis en af følgende forudsætninger foreligger i henhold til art. 17 afsnit 1 i den generelle forordning om databeskyttelse. Denne ret eksisterer dog specielt ikke, hvis behandlingen er nødvendig for at kunne udøve rettigheden til den frie menings- og ytringsfrihed, til at opfylde en retlig forpligtelse, hvis den er i den offentlige interesse eller for at gøre retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem;
 • Ret til begrænsning af behandlingen i henhold til art. 18 i den generelle forordning om databeskyttelse: Du har ret til at forlange, at behandlingen af dine personlige oplysninger begrænses, så længe rigtigheden af dine oplysninger, som du bestrider, kontrolleres, hvis du modsætter dig sletningen af dine data på grund af ulovlig databehandling og i stedet forlanger, at behandlingen af dine data begrænses, hvis du har brug for dine oplysninger til at gøre dine retskrav gældende, udøve dem eller forsvare dem, efter vi har opnået vores mål og ikke har brug for dine oplysninger mere, eller hvis du har gjort indsigelse af årsager, der skyldes din egen særlige situation, så længe det endnu ikke står fast, om vores berettigede grunde vejer tungere;
 • Ret til underretning i henhold til art. 19 i den generelle forordning om databeskyttelse: Har du gjort retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning gældende over for den dataansvarlige, er denne forpligtet til at orientere alle modtagere, som har modtaget de pågældende personlige oplysninger, om denne berigtigelse eller sletning af oplysninger eller begrænsninger af behandlingen, medmindre det viser sig, at dette er umuligt eller er forbundet med et uforholdsmæssigt stort arbejde. Du har til at blive orienteret om disse modtagere.
 • Ret til dataportabilitet i henhold til art. 20 i den generelle forordning om databeskyttelse: Du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format at modtage de personlige oplysninger om dig selv, som du har stillet til rådighed for os, og har ret til at videresende disse oplysninger til en anden dataansvarlig, såfremt dette er teknisk muligt;
 • Ret til trække samtykkeerklæringer tilbage i henhold til art. 7 afsnit 3 i den generelle forordning om databeskyttelse. Du har ret til enhver tid at trække dit samtykke til at behandle oplysninger tilbage med virkning for fremtiden. I tilfælde af at du trækker dit samtykke tilbage, sletter vi straks de pågældende oplysninger, såfremt en videre behandling ikke kan begrundes i et retsgrundlag vedrørende behandling uden samtykke. Retmæssigheden af behandlingen, der er gennemført på grund af samtykket indtil tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen af samtykket;
 • Ret til at indsende klage i henhold til art. 77 i den generelle forordning om databeskyttelse: Hvis du mener, at behandlingen af dine personlige oplysninger krænker den generelle forordning om databeskyttelse, har du ret til - på trods af en anden forvaltningsretlig prøvelse eller domstolsprøvelse - at indsende en klage til en tilsynsmyndighed, særligt på opholdsstedet, din arbejdsplads eller stedet for den formodede krænkelse i medlemslandet.

5.2 INDSIGELSESRET

HVIS VI BEHANDLER DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM EN DEL AF EN INTERESSEAFVEJNING PÅ GRUND AF VORES OVERVEJENDE LEGITIME INTERESSE, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL, AF ÅRSAGER, DER VEDRØRER DIN SÆRLIGE SITUATION, AT GØRE INDSIGELSE MOD DENNE BEHANDLING MED VIRKNING FOR FREMTIDEN.
GØR DU BRUG AF DIN INDSTIGELSESRET, AFSLUTTER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER. EN VIDEREBEHANDLING FORBEHOLDES DOG, HVIS VI KAN DOKUMENTERE EN TVINGENDE BESKYTTELSESVÆRDIG GRUND TIL BEHANDLINGEN, SOM VEJER TUNGERE END DINE INTERESSER, GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER OG FRIHEDER, ELLER HVIS BEHANDLINGEN TJENER TIL AT GØRE RETSKRAV GÆLDENDE, UDØVE ELLER FORSVARE DEM.

BEHANDLES DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER AF OS FOR AT UDFØRE DIREKTE MARKEDSFØRING, HAR DU TIL ENHVER TID RET TIL AT GØRE INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL. DU KAN UDØVE INDSIGELSEN SOM BESKREVET OVENFOR.

GØR DU BRUG AF DIN INDSIGELSESRET, AFSLUTTER VI BEHANDLINGEN AF DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER TIL MARKEDSFØRINGSFORMÅL.

6) Opbevaringsperiode af personlige data

Opbevaringsperioden for personlige oplysninger bestemmes af den pågældende lovmæssige opbevaringsvarighed (f.eks. handels- og skatteretlige opbevaringsperioder). Efter at denne opbevaringsperiode er udløbet, slettes de pågældende oplysninger rutinemæssigt, såfremt de ikke er nødvendige for at opfylde eller forberede en aftale mere og/eller vi ikke har nogen berettiget interesse i at gemme oplysninger mere.