Tyto webové stránky používají cookies

Tyto webové stránky používají cookies, aby vám co nejvíce zpříjemnily návštěvu stránek. Dalším prohlížením našich webových stránek udělujete souhlas s použitím cookies.

Skip to main content

Impressum / Vyloučení odpovědnosti

Vydavatel:
TARGA GmbH
Coesterweg 45
59494 Soest
E-mail: targa@targa-online.com
Internet: www.targa-online.com
Telefon: +49 (0) 2921 - 891 30 0
Fax: +49 (0) 2921 - 38038 90

Jednatel společnosti:
Matthias Klauke, Andreas Brinkmann
Obchodní rejstřík: HRB 12035
Rejstříkový soud: Arnsberg
Daňové identifikační číslo: DE 815741416

Reg. č. WEEE:
DE 83403208

Webmaster
Webmaster společnosti Targa s radostí zodpoví vaše dotazy, připomínky a komentáře týkající se těchto internetových stránek. Můžete jej kontaktovat na adrese webmaster@targa.de.

Důležité upozornění:
Reprodukce názvů společností, názvů výrobků a log neznamená, že tyto názvy anebo označení může používat kdokoliv bez souhlasu příslušných společností.
O právně nebo smluvně chráněné názvy / označení se jedná i tehdy, když nejsou v daném případě takto pojmenovány.
Internetové stránky TARGA a všechny zde obsažené články a obrazový materiál jsou chráněny autorským právem. K jakémukoli využívání výrazů nebo obrázků z těchto stránek je třeba písemný souhlas.
Odkazy na stránkách Targa vedou i k nabídkám z jiných stránek. Za takový obsah nelze samozřejmě převzít žádnou odpovědnost.
Nabídky platí do vyčerpání zásob.
Žádné zde obsažené informace nejsou závazné. Technické informace poskytuje výrobce. Tiskové chyby, omyly a technické změny jsou vyhrazeny. Z nepřesných informací, omylů nebo vynechaných sdělení nevyplývají žádné závazky ani odpovědnost.

Podrobnosti o názvech společností

Targa® a Targa Visionary® jsou registrované obchodní značky TARGA GmbH.
AMD® a AMD Athlon™ jsou registrované obchodní značky Advanced Micro Devices, Inc.
IBM®, IBM PC®, PS/2® jsou registrované obchodní značky IBM Corporation nebo IBM Deutschland GmbH. Bluetooth a logo Bluetooth jsou značky Bluetooth SIG, Inc. a jsou využívány na základě licence TARGA GmbH.
Intel Inside, Pentium, Centrino a Celeron jsou registrované obchodní značky Intel Corporation.
PCI® je registrovaná obchodní značka Precast/Prestressed Concrete Institute. USB® je registrovaná obchodní značka USB Implementers Forum, Inc.AWARD® je registrovaná obchodní značka Award Software Inc.
ATI®, Avivo a Radeon® jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky ATI Corporation v USA, Kanadě anebo dalších zemích.
Microsoft®, Windows®, Windows NT®, Windows NT Server®, BackOffice™, Windows 2000, Windows Vista™, MSN, The Microsoft Network a další názvy produktů MSP anebo Microsoft jsou registrované obchodní značky MSP anebo Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Memory Stick je registrovaná obchodní značka Sony Corporation.
Multimedia Card je registrovaná obchodní značka Infineon Technologies AG.
xD Picture Card je registrovaná obchodní značka Fuji Photo Film Co. Ltd.
Realtek®, Seagate®, LG®, PowerDirector®, Nvidia®, Geforce® a CyberLink® jsou registrované značky nebo obchodní značky svých vlastníků anebo výrobců.

Vyloučení odpovědnosti
Okresní soud v Hamburku (LG) rozhodl svým rozsudkem z 12. května 1998 (spis č. 312 O 85/98), že vložení odkazu může vést k odpovědnosti strany, která odkaz vložila, za obsah stránek, na které odkazuje. Tomu lze předejít jen výslovným zřeknutím se takové odpovědnosti. To činíme následujícím prohlášením: Výslovně se distancujeme od veškerého obsahu všech stránek, na které odkazujeme, a takový obsah nepřebíráme za svůj. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy na těchto internetových stránkách.
V žádném případě neneseme odpovědnost za obsah stránek, které odkazují na naše internetové stránky. Rovněž nejsme schopni vyhodnocovat či sledovat odkazy na nás. Dále nemáme žádný vliv na to, jak zde obsažené informace využívají či ve shodné nebo pozměněné formě předávají uživatelé. Z tohoto důvodu nemůžeme nést odpovědnost za škodu, ušlý zisk nebo jiné přímé nebo nepřímé důsledky vzniklé v souvislosti s využíváním zde obsažených informací.

Autorská práva
Tato internetová stránka je chráněna autorským právem. Autorská práva vlastní společnost TARGA GmbH, Coesterweg 45, 59494 Soest, Německo. Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti TARGA GmbH nelze tyto internetové stránky ani jejich část reprodukovat v jakékoliv formě. Společnost Targa neposkytuje v souvislosti s obsahem těchto stránek žádná ujištění ani záruky. Technické údaje odrážejí současný stav. Tiskové chyby, omyly a změny jsou vyhrazeny.