Skip to main content

U hebt de mogelijkheid om onze website te bezoeken zonder ons te vertellen waar u bent. Wij vernemen alleen de naam van uw internetserviceprovider, de website vanaf welke u ons bezoekt en de webpagina's die u bij ons bezoekt. Deze gegevens worden voor statistische doeleinden geanalyseerd. Als individuele gebruiker blijft u hierbij anoniem.

Persoonsgegevens worden alleen verzameld, wanneer u ons deze zelf, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een verzoek per e-mail of een enquête, verstrekt. Deze gegevens worden in versleutelde vorm overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen. Uw gegevens worden binnen de Bondsrepubliek Duitsland opgeslagen en verwerkt.

De in het kader van onze website verkregen persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel uw verzoek af te handelen.

Wanneer u vragen hebt over onze verklaring inzake gegevensbescherming, kunt u te allen tijde verzoeken en opmerkingen via e-mail aan datenschutz@targa.de verzenden.

 

FAQ's over privacybescherming

Wat zijn persoonsgegevens?
Met persoonsgegevens worden gegevens bedoeld die tot u als persoon kunnen worden herleid. Dat zijn bijv. uw naam, adres, telefoonnummer en uw e-mailadres. Gegevens die niet direct met uw daadwerkelijke identiteit in verband worden gebracht (bijvoorbeeld door u als Favorieten aangemerkte websites) horen daar niet bij.

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?
Alle in het kader van onze website verkregen persoonsgegevens worden alleen gebruikt overeenkomstig de geldende bepalingen voor bescherming van persoonsgegevens en alleen voor afhandeling van uw verzoeken.

Heb ik het recht op informatie?
Natuurlijk hebt u te allen tijde het recht om te vernemen welke persoonsgegevens wij van u opslaan. Wij verzoeken u daarvoor contact op te nemen met het volgende e-mailadres: datenschutz@targa.de

Worden mijn gegevens aan derden overgedragen?
Uw gegevens worden niet aan derden overgedragen.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een gegevensbestandje dat op uw vaste schijf kan worden geplaatst. Dit gegevensrecord wordt door de webserver gegenereerd waarmee u via uw webbrowser (bijv. internet Explorer, Netscape Navigator) een verbinding tot stand hebt gebracht, en wordt vervolgens naar u verzonden. Door de cookie is het mogelijk dat u bij het bezoek aan de website opnieuw wordt herkend, zonder dat gegevens, die u reeds eerder hebt ingevoerd, opnieuw moeten worden ingevoerd. Op die wijze wordt bij gepersonaliseerde diensten gewaarborgd dat u zich niet op iedere individuele pagina van de site opnieuw hoeft te identificeren door invoer van uw gebruikers-ID.
De meeste browsers zijn momenteel zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U hebt echter de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat deze cookies afwijst of de vorige weergave toont. Bovendien kunt u cookies ook te allen tijde in uw systeem (bijv. in Windows Explorer) wissen. Gebruik hiervoor de helpfunctie van uw besturingssysteem.

Worden op deze pagina's cookies gebruikt?
Ja, wij gebruiken op enkele van onze websites cookies, bijv. in het kader van onze klantenservices.

Geldt deze verklaring voor privacybescherming ook voor websites van andere aanbieders?
Deze verklaringen voor privacybescherming gelden niet voor de websites van andere aanbieders die via koppelingen op onze pagina's kunnen worden bezocht. Derhalve verzoeken wij u de betreffende regelingen van andere aanbieders voor privacybescherming in acht te nemen.

Hoe is de technische beveiliging geregeld bij de overdracht van mijn gegevens?
De door ons verzamelde gegevens worden in beveiligde bedrijfsomgevingen opgeslagen en zijn niet openbaar toegankelijk.

Worden mijn verbindingsgegevens opgeslagen?
Bij het bezoek aan de webpagina's slaan wij ook uw verbindingsgegevens op (zoals uw IP-adres, enz.). Deze verwerken of gebruiken wij na beëindiging van de verbinding alleen voor zover ze zijn vereist voor de opbouw van verdere verbindingen, evt. voor het vaststellen van storingen van telecominstallaties en misbruik van onze telecomdiensten.

Is verandering van de verklaring voor de privacybescherming op een later tijdstip mogelijk?
De snelle ontwikkeling van internet vereist dat wij in voorkomende gevallen aanpassingen doorvoeren in onze verklaring betreffende de privacybescherming. Neem daarvoor de telkens de actuele versie van onze verklaring inzake privacybescherming in acht.

Wie is mijn contactpersoon bij vragen of bij informatieverzoeken?
Bij vragen, opmerkingen, klachten alsmede informatieverzoeken in verband met onze verklaring voor de privacybescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met datenschutz@targa.de.

Verantwoordelijke persoon voor privacybescherming:
TARGA GmbH
Dietmar Finke
Coesterweg 45
59494 Soest
Germany